Przez ostatnie sześć lat polscy i zagraniczni miłośnicy poloneza mogli cieszyć się tym fenomenem historycznym kultury polskiej dzięki organizowanym w Warszawie Międzynarodowym FESTIWALOM POLONEZA w Polsce. Organizatorami  były Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-NE-KA” i działający w jej ramach Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA.  Niestety ostatni, czyli szósty odbył się już w realiach czasu pandemii, a więc niestety bez udziału gości z zagranicy. I podobnie będzie z obecnym, mającym się odbyć w czerwcu 2021 r. Chociaż, swój udział zgłosił wykonawca z Białorusi i mamy nadzieję, że uda mu się przyjechać do Polski w tym terminie. Zmniejsza to rozmach imprezy, ale nie przerywa jej kontynuacji. Uczestnikami poprzednich Festiwali były nie tylko liczne polskie zespoły, ale i goście z zagranicy, np. chóry i soliści Białorusi, gdzie w mieście Słonim odbywa się analogiczny Festiwal Poloneza (zainicjowany przez Leonardę Rewkowską), zespół z Litwy, znakomici instrumentaliści z Hiszpanii, a nawet z dalekiego Meksyku czy Argentyny. Pomimo pandemii idea propagowania tego polskiego tańca, który podbił dwory XVIII wiecznej Europy jest cały czas aktualna. W tym roku rozpoczęto starania by wpisać Poloneza na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Ma to na celu nie tylko promocję poloneza, ale też ochronę i zabezpieczenie żywej tradycji i praktyki tego tańca.

  Polonez był przechowalnią polskości w czasach, gdy kraj nasz chylił się ku upadkowi, oraz w okresie, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Niezwykle piękna muzyka, rytm chodzonego tańca, umożliwiający prawie każdemu dołączenie się do tańczących, piękne stroje narodowe, to są magnesy przyciągające rzesze ludzi do świata poloneza. 

Tegoroczny Festiwal odbędzie się po raz pierwszy całkowicie poza Warszawą, w gminie Sadowne.

Gmina Sadowne jest gminą wiejską położoną na północno-wschodnich krańcach woj. Mazowieckiego w powiecie węgrowskim. Kulturowo na pograniczu Mazowsza i Podlasia, Puszczy Kamienieckiej i Białej. Zajmuje obszar około 145 km2 licząc niewiele ponad 5 tyś. mieszkańców. Około 30% powierzchni gminy zajmują przepiękne, niemalże dziewicze lasy. Pozostała część powierzchni to użytki rolne położone w dolinie rzeki Bug.  Naturalną granicą gminy od strony północnej w całej swej długości stanowi najdziksza z rzek Europy - Bug. Południowa granica to morenowe pagórki porośnięte lasami (Pozostałości Puszczy Kamienieckiej). Zróżnicowana rzeźba terenu wpłynęła na różnorodność szaty roślinnej i wielość gatunków dzikich zwierząt, ptaków i owadów. Gmina Sadowne jest atrakcyjna przyrodniczo oraz łatwo dostępna dla turystów.  Od strony komunikacyjnej obszar gminy zlokalizowany jest przy linii kolejowej z Warszawy do Wilna oraz drogi krajowej nr 50 

Gmina Sadowne stawia na zrównoważony rozwój. Realizuje wiele inwestycji ze środków własnych oraz współfinasowanych ze środków zewnętrznych. Zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczących gminy zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.sadowne.pl

Gmina Sadowne jest również bardzo aktywna kulturalnie i sportowo. Od lat organizuje wiele wydarzeń cyklicznych o zasięgu również ponadlokalnym. Przykładem takich wydarzeń są: Gminny Dzień Kobiet, Piknik rodzinny, Festyn wakacyjny, Dożynki gminno-parafialne, Bieg ku czci bł. Edwarda Grzymały, Nadbużańska Szóstka, Retro Moto Show, plener malarski i inne. Relacje z tych wydarzeń są zamieszane na stronach internetowych Gminy Sadowne, Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, Info Sadowne oraz w mediach społecznościowych. 

 Tą niezwykłą gminę i jej otwartego na współpracę Wójta Waldemara Cyrana, przedstawił nam na jednej z prób Zespołu nasz kolega Alfred Robak. Zapraszając nas do swojej „Ostoi Dworskiej” spowodował, że cały Zespół urzeczony wspaniałą gościnnością zakochał się w tym pięknym terenie. Wkrótce zapadła decyzja. Tegoroczny Festiwal odbędzie się na przekór pandemii właśnie tu. W zależności od możliwości i ogólnonarodowych, mniejszych lub większych, obostrzeń będzie on dostępny lub nie dostępny dla widzów i tylko transmitowany poprzez media lub z udziałem publiczności. Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy też niezwykłych wykonawców, którzy podkreślają swoją narodową tożsamość poprzez taniec, tworzenie i wykonywanie muzyki, śpiew, a nawet tworzenie poezji. Na kolejnych stronach naszego pisma można zapoznać się z tegorocznymi uczestnikami Festiwalu; zespołami i indywidualnymi wykonawcami. Partnerem wydarzenia została Gmina Sadowne, a honorowy patronat objął Wójt Gminy Sadowne – Waldemar Cyran. Nie zawiodły też media. Patronat medialny objęło Stowarzyszenie Polskich Mediów, Interwizja.warszawaTV, portal „wolnasobota.pl”, Warszawska Izba Gospodarcza, redakcja miesięcznika TTG Wiadomości Gospodarcze oraz Info Sadowne. Dzięki sponsorom i wolontariuszom wydawany jest kolejny numer naszego czasopisma i ogólnie możliwa jest organizacja tego wydarzenia. Festiwal poprowadzą: znakomita prezenterka telewizyjna Zofia Czernicka, Paweł Świętorecki i Mirosław Perzyński

Tegoroczny VII FESTIWAL POLONEZA rozpocznie się 4 czerwca w piątek, Podlaską Introdukcją Relikwii św. Floriana do Parafii w Kuczynie, w trakcie której odbędzie się V jubileuszowa Inwestytura Brackiego Rycerskiego Orderu św. Brunona. Uroczystości przewodniczyć będzie JE Ks. Biskup Janusz Stepnowski - Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej. Po południu uczestnicy Festiwalu i Bracia Kurkowi w Broku obejrzą występ Zespołu CHOREA ANTIQUA, a potem wspólnie odtańczą  poloneza, rozpoczynającego bracką biesiadę. 

Kolejne dni to warsztaty poloneza dla tancerzy biorących udział w Festiwalu i spotkanie z mediami. 12 czerwca odbędzie się koncert główny z udziałem wszystkich wykonawców: tancerzy, solistów, muzyków i chórów, a wieczorem biesiada dworska. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Antoniego Kunickiego Festiwal zakończy się mszą świętą w pięknym neogotyckim kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem w niedzielę 13 czerwca. Na mszę, jak za dawnych czasów, wszyscy uczestnicy Festiwalu pojadą, w polskich strojach kontuszowych, bryczkami w barwnym korowodzie. Po mszy w zależności od poluzowania obostrzeń cowidowych planujemy spotkanie z mieszkańcami gminy i uroczystego poloneza, który zakończy tegoroczny Festiwal.  

 Kultura sarmacka zdobywa sobie coraz więcej miłośników. Po latach coraz bardziej się ceni muzykę baroku, literaturę, zarówno prozę jak też poezję. Podziwia zabytki architektury sakralnej jak i świeckie, nieustępujące tym z zachodniej części naszego kontynentu. Docenia się trud i umiejętność administrowania ogromnym państwem liczącym ok. 1 mln km2. A wszystko to w poszumie par tańczących nasz polski narodowy taniec…

 I jeszcze jeden fenomen tego okresu. Gdy inne państwa redukowały kulturę szlachecką na rzecz wartości mieszczańskich, liberalnych, w Polsce i na terenach zajętych przez zaborców kultura ta święciła triumfy. Można bez przesady stwierdzić, ze emigrująca do miast drobna szlachta tworzyła etos „nowej szlachty”. Podobnie było na wsi po likwidacji systemu pańszczyźnianego, gdzie chłopi przyjmowali elementy kultury szlacheckiej, jako własne. Efektem tego jest np. powszechna w Polsce forma zwracania się do siebie per: pan, pani. W Wielkopolsce chłopi tworzyli nawet własne herby. I powszechne zainteresowanie korzeniami rodzinnymi trwające po dziś dzień. A polonez nic nie tracąc ze swojego szlacheckiego urodzenia przyjmuje w grono swoich miłośników każdego Polaka. Powiem, że również  dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi, jaki zaistnieje w słonecznym miesiącu czerwcu bieżącego roku.

Maria Czerwińska 
Mirosław Perzyński
Ewa Piórkowska

 

 


Blog Categories