"Mazowsze świat POLONEZA i miłości" to cykl koncertów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, który w tym roku obchodzi swój Jubileusz 25-lecia i obchody XXXV-lecia CHOREA ANTIQUA - Zespół Tańca Historycznego oraz XXV-lecia Fundacji CZE-NE-KA.
 Zapraszamy na fotorelację Tomasz Pawlica fotografia z niezwykłego koncertu potrójnego Jubileuszu. Koncert odbył się w 2 dniu Międzynarodowego FESTIWALU POLONEZA w Polsce.
 Serdecznie dziękujemy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Pani Prezes Barbarze Różewskiej za wsparcie jakie WSM okazuje naszemu Zespołowi i kulturze.
 Dziękuję też niezwykłym prowadzącym koncert: niezwykle serdeczniej koleżance Zofii Czernickiej (dziennikarce TV), Pawłowi Świętoreckiemu (Dyrektorowi SDK WSM) i Mirosławowi Perzyńskiemu (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Fundacji).
Zosiu, dziękuję Ci też za niezwykłą niespodziankę urodzinową w postaci wyśpiewanych pięknych utworów w wykonaniu Krzysztofa Prusika. Zaniemówiłam z wrażenia ? Ogromne podziękowania i serdeczności dla Pana Krzysztofa Prusika.
 Moje podziękowania i wyrazy uznania kieruję również do naszych wspaniałych gości, którzy uświetnili nasz koncert: Bożenki Sitek (pianistce), Kateryny Kornitska (zagrała na bandurze), Magdy Zakrzewskiej (tańczącej dawniej w naszym Zespole), Olivera Palmera (niesłyszącego tenora) oraz Maciej Stanisław Lubicz Rąbalski (tańczącemu dawniej w naszym Zespole). Znakomity solista Leo Volodko Kunicki, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również za pomoc, wsparcie i dobre rady, które udziela nam od dawna Anna Panas i Anna Gruszczyńska.