Polonez ponadczasowe piękno tańca i muzyki  w 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki

 

Już po raz ósmy CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, wraz z działającym w jej ramach Zespołem Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA, mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w pięknym i barwnym przedsięwzięciu, jakim jest organizowany przez nas VIII Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce.

W tym roku partnerami naszych działań są: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, i podobnie jak w roku ubiegłym, Gmina Sadowne .

  Tegoroczny Festiwal rozpocznie się 4. czerwca konferencją prasową poświęconą polonezowi - niematerialnemu dziedzictwu narodowemu Polski i debatą pt. „Tożsamość narodowa siłą pokoleń”. Wydarzenie to odbędzie się w niezwykłym  miejscu, w Oddziale Muzeum przy pl. Bankowym, czyli w budynku Kolekcji im. Jana Pawła II,  w zabytkowym gmachu dawnego Banku Polskiego, który został zbudowany w latach 1825-1828, wg projektu wybitnego architekta Antonio Corazziego. Festiwal zakończy się 25. czerwca w Sadownem.

 Sukces, jaki osiągnął Festiwal w ubiegłym roku w gminie Sadowne i wielkie zaangażowanie jego włodarzy oraz naszego kolegi z Zespołu, Alfreda Robaka – mieszkańca tej gościnnej Gminy, zadecydowały o naszej dalszej współpracy i organizacji finałowego koncertu ponownie w tym miejscu.

Patronat medialny objęły: Stowarzyszenie Polskich Mediów, WIG, Stowarzyszenie Zostań w Polsce, portal „Odkrywamy idoli” i portal ”wolnasobota.pl”. Honorowy patronat na Festiwalem objęła Ambasada Meksyku i Wójt Gminy Sadowne – Waldemar Cyran.

Jak od lat, tak i w tym roku wspiera nas Firma Aries Power Equipment Sp. z o.o, - Generalny dystrybutor Honda Power Equipment w Polsce, firma SANTE i LEK-AM Sp. z o.o.

 

Gmina Sadowne jest gminą wiejską położoną na północno-wschodnich krańcach woj. Mazowieckiego w powiecie węgrowskim. Kulturowo na pograniczu Mazowsza i Podlasia, Puszczy Kamienieckiej i Białej. Zajmuje obszar około 145 km2 licząc niewiele ponad 5 tyś. mieszkańców. Około 30% powierzchni gminy zajmują przepiękne, niemalże dziewicze lasy. Pozostała część powierzchni to użytki rolne położone w dolinie rzeki Bug.  Naturalną granicą gminy od strony północnej w całej swej długości stanowi najdziksza z rzek Europy - Bug. Południowa granica to morenowe pagórki porośnięte lasami (Pozostałości Puszczy Kamienieckiej). Zróżnicowana rzeźba terenu wpłynęła na różnorodność szaty roślinnej i wielość gatunków dzikich zwierząt, ptaków i owadów. Gmina Sadowne jest atrakcyjna przyrodniczo oraz łatwo dostępna dla turystów.  Od strony komunikacyjnej obszar gminy zlokalizowany jest przy linii kolejowej z Warszawy do Wilna oraz drogi krajowej nr 50   www.sadowne.pl

 

 

Celem Festiwalu jest pokazanie ponadczasowego piękna Poloneza, podziwianego do dnia dzisiejszego. Organizując Festiwal chcemy promować dawną kulturę polską, naszą tożsamość oraz nasze dziedzictwo narodowe i historyczne.

Na jednej scenie pragniemy zaprezentować zarówno amatorskie (i nie tylko) zespoły muzyczne oraz artystów z polski i zagranicy, którzy występując w jednej z trzech kategorii: instrumentalnej, tanecznej oraz wokalnej, zaprezentują poloneza z tych właśnie  perspektyw.

Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy niezwykłych wykonawców, którzy podkreślają swoją narodową tożsamość poprzez taniec, komponowanie i wykonywanie muzyki, śpiew, a nawet tworzenie poezji. Na kolejnych stronach naszego pisma można zapoznać się z tegorocznymi uczestnikami Festiwalu: zespołami i indywidualnymi wykonawcami.

Dzięki sponsorom i wolontariuszom wydawany jest kolejny numer naszego czasopisma i ogólnie możliwa jest organizacja tego wydarzenia. Festiwal poprowadzą: znakomita prezenterka telewizyjna Zofia Czernicka, Paweł Świętorecki i Mirosław Perzyński.

Paweł Świętorecki

Ekonomista, finansista i bankowiec, śpiewak, konferansjer, znawca i propagator muzyki klasycznej w szczególności Opery, Operetki i Musicalu. Współautor książki „Uśmiech Primadonny” oraz „Cudowny czas”. Interesuje się biznesem i kulturą. Przez kilka lat prowadził autorską audycję „Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu” w lokalnym Radiu BOGORIA. Od lat współpracuje z Salonową Orkiestrą Johanna Straussa, Narodowym Teatrem Operetki w Kijowie i Narodowym Teatrem Opery i Baletu w Odessie oraz wieloma innymi znakomitymi zespołami i solistami. Prowadzi koncerty, gale i eventy. Reżyseruje koncerty, spotkania z Artystami i widowiska estradowe. Śpiewa i występuje na estradzie.

 

 

Dr Zofia Czernicka

  Dziennikarka i prezenterka telewizyjna z wieloletnim doświadczeniem, felietonistka, reżyser spektakli operowych i teatralnych, doktor ekologii, działaczka społeczna, wielokrotnie nagradzana, kawaler Orderu Uśmiechu, Dama Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

 

 

Mirosław Perzyński  

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego. Współtwórca Fundacji  CZE-NE-KA. Wieloletni pracownik Ośrodka Kultury w Aninie. Miłośnik historii, literatury, przyrody, warsawianów i kultury sarmackiej. Autor artykułów, felietonów,  wierszy i opowiadań.

 

  Polonez jest zaliczany do najpiękniejszych polskich tańców narodowych. W ubiegłym roku rozpoczęto starania o wpisanie POLONEZA na listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO

Ma to na celu, nie tylko promocję poloneza, ale też ochronę i zabezpieczenie żywej tradycji i praktyki tego tańca.

 

  Powstał on na przełomie XVI i XVII wieku. Jego pierwowzorem był taniec ludowy występujący pod różnymi nazwami takimi jak: chodzony, pieszy, łażony, chmielowy, gęsi. Trudno wyobrazić sobie polski dwór królewski, czy szlachecki bez tańca. Uatrakcyjniał on życie szlachty, a żadna huczna zabawa nie mogła się bez niego odbyć. Tańczono wszędzie, od dworu królewskiego, przez dwory magnackie, szlacheckie, bogate domy mieszczańskie, a nawet karczmy. Podstawą każdego balu były tańce, a otwierał je właśnie polonez. Na dworach polskich polonez stanowił element ceremoniału i był paradą szlachty przed monarchą. Tańczony na rozpoczęcie balów, podobnie jak obecnie, dla podkreślenia ich uroczystego charakteru. W XVIII dotarł na paryskie salony, a nawet na dwór królewski.

Książe Kazimierz Nestor Sapieha pisał z Paryża, że „tańczono go w strojach polskich, nie całkiem podobnych do naszych, ale …ładnych”. Tam też zaczęto określać go z francuska  danse polonaise, czyli taniec polski. Tańce przychodziły i odchodziły, a polonez trwał …. Maria Ludwika Gonzaga, żona dwóch królów polskich, Władysława IV i Jana Kazimierza, stwierdziła „ Nie znam tańca, który by tak uprzejmość, powagę i przyjemność razem łączył”.

Wielki kompozytor epoki baroku Jerzy Filip Teleman w liście do Jana Sebastiana Bacha pisał, że ”polska pieśń zdoła cały świat porwać do tańca”.

 

Podróżujący przez Polskę obcokrajowiec, śląski lekarz Johann Joseph Kausch, stwierdzał:

„Polak tańczy chętnie i prawie zawsze niezwykle pięknie; Śląsk wie, że w jego kąpieliskach Polacy są zawsze najlepszymi tancerzami.

(…) Jednakże Polak przechodzi sam siebie, gdy prowadzi poloneza, należącego do najpopularniejszych w Polsce tańców. Panuje przekonanie, że w tym tańcu wielką pomocą dla tancerza jest polski strój narodowy. I ja tak myślę. Jednak nawet Polak tańczący poloneza w niemieckim ubiorze posiada jakiś avec****, którego nie mogą się od niego wyuczyć cudzoziemcy. O ileż taniec ten, w którym Polak potrafi przejawić tyle gracji godności, góruje nad szalonym walcowaniem, rozpanoszonym w Niemczech…”.

 

Niezwykle wzniosły  charakter poloneza podobał się przede wszystkim dostojnikom państwowym, a szczególnie tym już nieco starszym. Dotyczyło to także naszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przekroczywszy 45. rok życia zaprzestał tańczenia innych, szybszych lub bardziej skomplikowanych tańców, ale nadal z upodobaniem tańczył poloneza.

 

I nie chodzi tu tylko o polonezy otwierające kolejne bale, którym król musiał przewodzić, niejako z urzędu. Tańcząc poloneza robił to z prawdziwym zaangażowaniem.

 

Johann Bernoulli, podróżnik przemierzający ziemie polskie, tak opisał wykonanie poloneza przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego podczas balu odbywającego się 7. października 1778 roku, w jednym z pałaców warszawskich:

O polonezie w czasach króla... 31

„Król z wrodzonym sobie powabem i gracją zatańczył kilka razy poloneza. Uważają go za jednego z pierwszych tancerzy i choć już nieco zaczyna tyć, wciąż jeszcze bardzo ładnie prezentuje się w tańcu”.

 

Okres największej popularności poloneza przypada na czas zaborów. To właśnie polonez, zarówno jako muzyka i taniec, stał się spoiwem narodu. To w tym okresie najpiękniejsze polonezy tworzył Fryderyk Chopin. Pierwszy utwór muzyczny jego autorstwa to Polonez g-moll (w 1817 r.). Polonezy komponował także Henryk Wieniawski, Stanisław Moniuszko (w „Halce”, „Strasznym Dworze”, „Hrabinie”) Karol Kurpiński w wodewilu ”Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale” ( premiera w Warszawie 16.06.1816 r.). Polonez zagościł również na kartach epokowych dzieł literackich jak „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

 

 

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nowoczesność w nowoczesnym wydaniu

 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego włączyło się jako partner w przygotowanie VIII Międzynarodowego Festiwalu Poloneza oraz towarzyszącej mu debaty „Tożsamość narodowa siłą pokoleń”. Przedsięwzięcie odbędzie się w Oddziale Muzeum przy pl. Bankowym, czyli w budynku Kolekcji im. Jana Pawła II.

Kwestie narodowej tożsamości oraz dbałość o zachowanie rodzimej kultury zawsze były bliskie obu bohaterom Muzeum.

Ekspozycja główna znajduje się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Opowiada sto lat historii Polski przez pryzmat życia i nauczania bohaterów Muzeum. Ramy wyznaczają: rok narodzin Stefana Wyszyńskiego (1901) oraz śmierci Jana Pawła II (2005). Każda ze stref tematycznych to unikalna przestrzeń scenograficzna – efekt pracy znanych artystów.  Na zwiedzających czekają: dzieła sztuki współczesnej, unikatowe eksponaty, mnóstwo słów naszych bohaterów w formie pisanej  i dźwiękowej, archiwalnych fotografii i dokumentów. Miejsce to łączy rozrywkę z przeżyciem czegoś wartościowego.

 

 

 

 

Blog Categories