Polonez ponadczasowe piękno tańca i muzyki  w 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki

 

Już po raz ósmy CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, wraz z działającym w jej ramach Zespołem Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA, mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w pięknym i barwnym przedsięwzięciu, jakim jest organizowany przez nas VIII Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce.

W tym roku partnerami naszych działań są: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, i podobnie jak w roku ubiegłym, Gmina Sadowne .

  Tegoroczny Festiwal rozpocznie się 4. czerwca konferencją prasową poświęconą polonezowi - niematerialnemu dziedzictwu narodowemu Polski i debatą pt. „Tożsamość narodowa siłą pokoleń”. Wydarzenie to odbędzie się w niezwykłym  miejscu, w Oddziale Muzeum przy pl. Bankowym, czyli w budynku Kolekcji im. Jana Pawła II,  w zabytkowym gmachu dawnego Banku Polskiego, który został zbudowany w latach 1825-1828, wg projektu wybitnego architekta Antonio Corazziego. Festiwal zakończy się 25. czerwca w Sadownem.

Przez ostatnie sześć lat polscy i zagraniczni miłośnicy poloneza mogli cieszyć się tym fenomenem historycznym kultury polskiej dzięki organizowanym w Warszawie Międzynarodowym FESTIWALOM POLONEZA w Polsce. Organizatorami  były Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-NE-KA” i działający w jej ramach Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA.  Niestety ostatni, czyli szósty odbył się już w realiach czasu pandemii, a więc niestety bez udziału gości z zagranicy. I podobnie będzie z obecnym, mającym się odbyć w czerwcu 2021 r. Chociaż, swój udział zgłosił wykonawca z Białorusi i mamy nadzieję, że uda mu się przyjechać do Polski w tym terminie. Zmniejsza to rozmach imprezy, ale nie przerywa jej kontynuacji. Uczestnikami poprzednich Festiwali były nie tylko liczne polskie zespoły, ale i goście z zagranicy, np. chóry i soliści Białorusi, gdzie w mieście Słonim odbywa się analogiczny Festiwal Poloneza (zainicjowany przez Leonardę Rewkowską), zespół z Litwy, znakomici instrumentaliści z Hiszpanii, a nawet z dalekiego Meksyku czy Argentyny. Pomimo pandemii idea propagowania tego polskiego tańca, który podbił dwory XVIII wiecznej Europy jest cały czas aktualna. W tym roku rozpoczęto starania by wpisać Poloneza na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Ma to na celu nie tylko promocję poloneza, ale też ochronę i zabezpieczenie żywej tradycji i praktyki tego tańca.

Z upadłą wirusa koroną w tle

Organizując ten Festiwal do niemal ostatniej chwili nie mieliśmy pewności czy uda się nam go zorganizować i czy, chociaż nieliczni, to zaproszeni goście dopiszą. Udało się ! Dzięki uprzejmości Pana Zenona Lasoty Festiwal odbył się w jego pałacu (Pałac Lasotów). Nie było tym razem gości zagranicznych, a jedynie wykonawcy z Polski. Całość została nagrana ale najważniejszą rzeczą było to, że mogliśmy się spotkać po kilku miesiącach ścisłego lokdałnu.

    Ponad 170 artystów z różnych krajów, stroje historyczne, ludowe, współczesne, performensy, happeningi, w nietypowych dla narodowego tańca miejscach. Warszawa staje się europejską stolicą poloneza, który po latach zapomnienia wraca do łask, bo miasto otworzyło się na eksperymenty, a taniec prowokuje do myślenia o przeszłości i przyszłości.

II Międzynarodowy Festiwal Poloneza  to coś znacznie więcej, niż zwykły przegląd tańca. To zderzenie kultur, emocji, a także powrót do wielkich polskich tradycji, w której muzyka i taniec zakorzenione są od wieków.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu jest taniec, który wyzwala narodową dumę. Jest on ujęty w 3 perspektywach: polonez w wymiarze historycznym, polonez wpisany we współczesność

Blog Categories