Page 10 - Czeneka 33
P. 10

www.czeneka.org


           toria była wielką miłośniczką psów, spektakl ukazywał atmosferę  Yet, for all the members
           angielskiego dworu królewskiego, gdzie mile widziani są dwo- it is a beloved hobby
           rzanie, goście zagraniczni oraz ich psy. Przybliżając widzom  and a pleasurable pas-
           wydarzenie historyczne wzbogacał wiedzę o historii chińskich  time. The great strength
           piesków, i dawał możliwość spotkania się z uroczymi futrzanymi  of the group lies
           terapeutami i aktorami, którzy razem tworzą niesamowitą grupę  in the variety of perform-
           pasjonatów… Występowało w nim 5 psów terapeutów z Fundacji  ers. Here, on the same
           CZE-NE-KA i jeden pies członkini Zespołu. stage, meet both old
            W minionych latach skład Zespołu ulegał zmianom, prze- and young (the eldest
           chodząc wiele etapów rozwoju. Aktualnie w Zespole tańczą  member of the Ensemble
           zarówno osoby mające długi staż taneczny, jak i bardzo krótki.  is 80 years old) and
           Wszyscy jednak traktują taniec jako hobby i sposób na przy- people with disabilities.
           jemne spędzanie wolnego czasu. Naszym ogromnym atutem jest  The Ensemble is interna-
           duża różnorodność wykonawców. Na jednej scenie spotkają się  tional, as well. Alongside
           osoby młode i seniorzy (najstarszy członek Zespołu ma 80  Poles, there are dancers from Mexico and Ukraine. For their charitable activity
     lat) oraz osoby z niepełnosprawnością. Zespół ma też międzynarodowy skład.  both Maria Czerwińska and the Ensemble were awarded with the “Certificate of
     Tańczą w nim oprócz oczywiście nas Polek                Good Heart” in March 2019.
     i Polaków tancerki z Meksyku i Ukrainy.                 The CHOREA ANTIQUA Ensemble is frequently
     Za swoją działalność charytatywną Maria              accompanied by outstanding soloists, like Leanid Volodko
     Czerwińska i Zespół otrzymali w marcu              Kunicki, Anna Maria Adamiak, Kazimierz Kulczyński, Bartek
     2019 r. „Certyfikat Dobrego Serca”.                  Raźnikiewicz, as well as vocal and music groups that
      Zespołowi często towarzyszą znakomici                play long forgotten instruments, like flutes (consort), vielle,
     soliści jak: Leanid Volodko Kunicki, Anna               rebec, cornett and lutes. All the elements of the show
     Maria Adamiak, Kazimierz Kulczyński, Bartek              create a unique ambience and take the audience back
     Raźnikiewicz, grupy wokalne i muzyczne,              into the world we know only from history books and
     grające na instrumentach już dawno zapo-               films: the world of old-fashioned elegance, court etiquette,
     mnianych, jak m.in.: flety (consort), fidel,  3. maja 2022, TVP pr. 2 majesty and modest manners, secret courtship and
     rebek, cynk, lutnia. Wszystko to tworzy             forgotten romantic spirit…
     odpowiedni klimat i przenosi widzów w świat, którego już nie ma. W świat dawnej        Maria Czerwińska
     elegancji, etykiety dworskiej, dostojeństwa i umiaru w zachowaniu, tajemniczych     Translated by Katarzyna
     flirtów, romantyzmu...                               Witkowska and Adam Zyskowski
                         Maria Czerwińska
                        3. maja 2022, Żabia Wola

   10                                                Nr 33 – 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15