Page 9 - Czeneka 33
P. 9

CZE-NE-KA


              m.in.: Międzynarodowych Turniejów Rycerskich,  Kiev, Odessa, Mykolaiv) as well as in Belarus
              uczestniczył w imprezie towarzyszącej rekonstrukcji  or Romania where in 2018 the Ensemble
              bitwy pod Grunwaldem, a także w widowisku  represented Poland during the Bathory
             „Spotkanie sprzed 1000 lat” podczas obchodów  Festival in Transylvania, as well as in Latvia,
             1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego. Grał w filmach:  Estonia and Hungary. In 2019, in the year
             „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii Macieja Wojtyszki,  just before the pandemic, the Ensemble
             „Facet niepotrzebny od zaraz” i w Teatrze TV  danced Polonaise in five countries. Among
             „Rejtan”, a także w spektaklach z cyklu Europejskie  the greatest achievements of the Ensemble
              Dni Dziedzictwa „Ogrody Królowej Bony”, „Orszak  are: the title of the Best Artistic Ensemble
              Królowej Bony” oraz „Barbara Radziwiłłówna”.  of the Year awarded by the Culture and
              Poza tym tańczył na zamku w Golubiu-Dobrzyniu,  Sports Department of the Ochota District
              na zamku w Gniewie, w Pałacu Łazienkowskim,  of Warsaw, honorable mention at the 15th
             Teatrze Północnym w Warszawie, na Zamku  Regional Review of Amateur Dance Groups
              Królewskim w Warszawie…     and twice the 3rd place at the Pavana
               Podczas I Turnieju Rycerskiego z okazji  National Review. Worth mentioning is also
   otwarcia wystawy 700-lecia Orła Białego wprost podbił serca międzynarodowej  an honorable mention and the 2nd place
   publiczności.                     at the subsequent editions of Polonaise
    CHOREA ANTIQUA ma na swoim koncie również wyjazdy zagraniczne. W 2013 r.  Festival in Belarus.
   na Międzynarodowym Festiwalu Poloneza na Białorusi, para z Zespołu otrzymała  Since 2014 CZE-NE-KA Foundation and
   specjalne wyróżnienie i ogromny aplauz publiczności za wykonanie Poloneza D-dur  the CHOREA ANTIQUA Ensemble have organised the International Polonaise
   Macieja Radziwiłła.                            Festival in Poland. The performers present them-
    Ten piękny Festiwal wpisał się na stałe                 selves in 3 categories: dancing, singing and
   do kalendarza wyjazdów Zespołu.                      instrumental. Each year the festival is attended
    Zespół występował też m.in.: w Danii,               by around 150–170 participants from Poland and
   na Ukrainie (Lwów, Kijów, Odessa, Mikołajewo),              abroad. This year the Festival will be held for
   Białorusi, czy w Rumunii gdzie w 2018 r.              the 8th time, from 4 to 25 June. It will open
   reprezentował Polskę w Siedmiogrodzie podczas               with a press conference and the debate titled
   Festiwalu Batorego oraz na Łotwie, Estonii                “National identity as the strength of generations”
   i na Węgrzech.                              and the inaugural concert, followed by workshops
    W roku 2019, poprzedzającym pandemię,                  and concerts in the following days, and it will
   Zespół zatańczył Poloneza aż w 5 krajach.                 close with the Final Concert in the beautiful
    Do swoich największych sukcesów arty-                  Sadowne Commune.
   stycznych może zaliczyć tytuł „Najlepszego                  Carrying on the charity activity of the Foundation,
   Zespołu Artystycznego Roku”, przyznawany                the Ensemble had many performances at Social
   przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Dziel-               Service Houses and different centres for seniors
   nicy Ochota, a także wyróżnienie na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich  and the children. Last year, thinking of the disabled and to carry on the edu-
   Zespołów Tanecznych oraz dwukrotnie zdobyte III miejsce w Ogólnopolskim  cational mission
   Przeglądzie Zespołów Tańca Dawnego i wyróżnienie oraz II miejsce w kolejnych  among the soci-
   edycjach Festiwalu Poloneza na Białorusi.       ety, the spectacle
    Od 2014 r. Fundacja CZE-NE-KA i Zespół CHOREA ANTIQUA organizują “At the court of
   Międzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce. Wykonawcy prezentują się w 3  Queen Victo-
   kategoriach: tanecznej, wokalnej i instrumentalnej. Każdego roku bierze w nim udział  ria”, which you
   około 100–170 wykonawców z Polski i z zagranicy. W tym roku Festiwal odbędzie  can read about
   się po raz VIII, na który serdecznie zapraszamy w dniach od 4 do 25 czerwca br.  in the issue no.
   Festiwal rozpocznie się od konferencji prasowej i debaty pt.: „Tożsamość narodowa  27 of CZE-NE-KA
   siłą pokoleń” oraz koncertu otwierającego Festiwal, poprzez warsztaty i koncerty  magazine.
   w kolejnych dniach, a zakończy Koncertem Finałowym w pięknej Gminie Sadowne. The play took
     Kontynuując działalność charytatywną Fundacji, Zespół wielokrotnie występował  us to a little-
   charytatywnie w Domach Pomocy Społecznej i różnych ośrodkach, zarówno dla  known event
   seniorów, jak i dla dzieci.              from 1860, when
    W 2014 roku, specjalnie z myślą           Queen Victoria’s
   o niepełnosprawnych, a także by konty-        army captured
   nuować misję edukacyjną wśród społe-         the Imperial Pal-
   czeństwa, powstał spektakl „Na Dworze         ace in Beijing.
   Królowej Wiktorii”, o którym możecie         Only a few Peking Lion Dogs (Pekingese) survived after the turmoil of war. One
   Państwo przeczytać więcej w 27 nume-         of them, a beautiful female dog Looty was donated to Queen Victoria by Captain
   rze czasopisma CZE-NE-KA.               John Hart Dunne. As Queen Victoria was a great lover of dogs, the play gave
    Spektakl nawiązywał do mało zna-          the opportunity to present the atmosphere of the English royal court, where
   nego wydarzenia z 1860 roku, kiedy to         all are equally welcomed – courtiers, foreign guests and their dogs. It also
   wojska Królowej Wiktorii zdobyły Pałac        displayed both a historical event, rich with fascinating tales of China and gave
   Cesarski w Pekinie. Z zawieruchy wojen-        to the audience the unique opportunity to meet our charming furry therapists
   nej ocalało zaledwie kilka pekińczyków.        and dedicated actors who together create a passionate and talented group. Five
   Jeden z nich, piękna suczka LOOTY           dog therapists from the CZE-NE-KA Foundation and one dog of a member of
   (tłum. „złupiona”) została podarowana         the Ensemble performed in this play.
   Królowej Wiktorii przez kapitana Johna         Over the years the line-up of the Ensemble has evolved, passing numerous
   Harta Dunne’a. Ponieważ Królowa Wik-         stages of development. Currently it features both long-time dancers and newcomers.
                                                        9
   Nr 33 – 2022
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14